Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Cele i zadania Świetlicy szkolnej

                                              

                   Celem ogólnym Świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej oraz bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.

                   Cele i zadania :

 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach w szkole i swoim środowisku.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy.
 • Zachęcanie do udziału w grach i zabawach.
 • Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 • Wyrabianie u dziedzi samorządności i samodzielności.
 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez udział w zajęciach.
 • Organizowanie odpoczynku czynnego- w sali gimnastycznej lub na świeżym  powietrzu.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Udział Świetlicy w życiu społecznym Szkoły.
 • Stała systematyczna współpraca z rodzicami,wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym.

 

Data dodania: 2019-01-15 21:10:01
Data edycji: 2019-03-01 20:07:46
Ilość wyświetleń: 99
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button