Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

INNOWACYJNA EDUKACJA

INNOWACYJNA EDUKACJA

 28 grudnia 2017 r. Gmina Wisznia Mała podpisała umowę dofinansowania projektu partnerskiego Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość całego projektu wynosi 749 375,00 zł a kwota dofinansowania to 711 906,00 zł. Projekt ten dla Gminy Czernica stanowić będzie kontynuację obecnie realizowanego w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej i w Szkole Podstawowej w Ratowicach projektu pn. Szkoły przyszłości Gminy Czernica.


Realizacja projektu Innowacyjna Edukacja rozpocznie się w kwietniu 2018 r. a zakończy w czerwcu 2019 r. Jako projekt partnerski, jest projektem wymagającym zaangażowania i pracy wszystkich parterów, łącząc w sobie rozwiązania problemów edukacyjnych czterech różnych gmin.


W Gminie Czernica realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla 21 grup uczniów w wymiarze 25 godzin. Kwota wsparcia w tym zakresie wyniesie 74 950,00 zł. Dodatkowo wzmacniającymi edukację przyrodniczą będąwyjazdy do jednostek naukowo-badawczych i specjalistycznych ośrodków edukacyjnych. Zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych na kwotę 22 100,00 zł.


Projekt Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data dodania: 2018-12-12 23:15:56
Data edycji: 2020-02-23 14:36:38
Ilość wyświetleń: 1544
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej