Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

MATHROOM 2016 / 2017

Tytuł projektu: "Mathroom - Matematyczna przygoda za zamkniętymi drzwiami"

Cele projektu: 

 • Zmianę sposobu nauczania matematyki na bardziej przyjemny.
 • Przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu wolnego przez uczestników. 
 • Rozpropagowanie rozwiązywania zagadek logicznych usprawniających myślenie logiczne i matematyczne.
 • Usprawnienie umiejętności rachowania u uczestników warsztatów.
 • Zachęcenie do szukania pomocy podczas nauki, w różnego rodzaju źródłach.
 • Pokazanie, że wszystkie przedmioty codziennego użytku mogą służyć do nauki.
 • Pokazanie rodzicom, w jaki sposób przygotowywać ciekawe zabawy dla dzieci np.: w wakacje, na urodziny itd.

Opis projektu:

W ramach projektu planujemy przeprowadzenie 5 dwugodzinnych warsztatów dla uczniów klas 4 - 5 oraz 5 - dla uczniów klas 6 - 7, które będą polegały na jak najszybszym uwolnieniu się z zamkniętej klasy - tzw. Mathroom'u. Aby tego dokonać, trzeba będzie otworzyć w odpowiedniej kolejności wiele modułów zaszyfrowanych łamigłówkami i zadaniami matematycznymi. Na każdych zajęciach rywalizowały będą dwie grupy uczniów po 8 osób. Wygrana drużyna będzie uczestniczyła w poszukiwaniu ukrytej w szkole jednej gry, która zasili bibliotekę gier szkolnych oraz będzie wykorzystywana na zajęciach koła gier. Aby zaangażować uczniów w proces myślenia oraz wyrównać szanse, pokoje będą wyposażone w szereg pomocy i podpowiedzi, które naprowadzą uczestników na rozwiązania trudniejszych zadań, a także wzbogacą ich wiedzę.  Uczniowie będą mieli też kontakt z prowadzącymi poprzez krótkofalówki.  Dodatkowo na zakończenie zostaną przeprowadzone jedne trzygodzinne zajęcia, na które zaprosimy wszystkich uczestników oraz chętnych rodziców. Uczniowie z pomocą nauczycieli stworzą wtedy pokoje zagadek dla swych opiekunów i odwrotnie.  Na zakończenie przeprowadzone zostaną Quizy - oceniające przyrost wiedzy wśród uczniów oraz ankieta oceniająca dla rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz gadżety reklamowe projektu za uczestnictwo. Planujemy również, przy współpracy uczestników i prowadzących, stworzyć prezentację bądź film dokumentujący projekt.

Odbiorcy projektu: 
Liczba odbiorców: 32 uczniów oraz ich chętni rodzice
Charakterystyka odbiorców: Wśród uczestników warsztatów będą uczniowie klas 4- 7 uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Ratowicach. Jeśli nie zbierze się liczba chętnych, projekt zostanie rozszerzony na całą gminę Czernica. Na ostatnich zajęciach uczniowie pojawią się ze swymi rodzicami.

Innowacyjny charakter proponowanych rozwiązań: Nauka poprzez zabawę zawsze jest atrakcyjniejsza od przymusowego odrabiania zadań domowych. Proponowany sposób nauki pozwoli na rozwijanie umiejętności matematycznych w sposób aktywny, przyjemny i nietypowy. Dodatkowo ten rodzaj zajęć będzie traktowany jak przygoda i zostanie zapamiętany na dłużej.

Planowane mierzalne rezultaty projektu:

 • Odbędą się 23 godziny warsztatów matematycznych;
 • Powstanie 20 różnych pokoi zagadek stworzonych przez koordynatora.
 • Powstaną 4 pokoje zagadek stworzone przez uczestników.
 • Przeprowadzonych zostanie 24 zabawy, polegające na rozwiązywaniu zagadek logicznych, które prowadzą do uwolnienia się z zamkniętego pokoju.
 • Przeprowadzonych zostanie 10 podchodów na terenie szkoły w celu odnalezienia nagrody.
  5. Zakupionych zostanie 10 gier matematyczno - logicznych, które będą wykorzystywane na zajęciach "Koła gier logiczno - matematycznych".
  6. Powstanie ok. 100 gadżetów z logo projektu, służących jako nagrody w konkursach.

  7.  Działania projektowe przedstawimy w postaci czterech  artykułów w lokalnych gazetach i na stronach internetowych szkoły i Towarzystwa Przyjaciół Ratowic.
 • Nastąpi zauważalny przyrost wiedzy matematycznej uczniów – oceniony na podstawie przeprowadzonych 4 Quizów kończących projekt (osobny dla każdej grupy wiekowej).
 • Powstanie plakat reklamowy (5 szt.) i ulotka informacyjna (100 szt.) – dotyczące projektu.
 • Powstanie 1 prezentacja lub film dokumentująca przebieg warsztatów.

Upowszechnienie rezultatów projektu. 

Sposób realizacji zajęć jest przystępny i ciekawy.

Rezultaty naszych doświadczeń zostaną upowszechnione wśród wszystkich nauczycieli szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zachęcając ich do poszukiwania ciekawych form zajęć. Doświadczenia projektowe przedstawimy w Gazecie Gminnej w postaci artykułu. 


Promocja projektu:

Promocja projektu odbywać się będzie poprzez  ogłoszenia na apelach szkolnych, na zebraniach z rodzicami uczniów. Przygotowany zostanie  plakat informacyjny, który zostanie  zawieszony na tablicach szkolnych, w innych szkołach na terenie Gminy Czernica oraz udostępniony na stronie internetowej szkoły, na profilu facebookowym Towarzystwa Przyjaciół Ratowic i Urzędu Gminy Czernica oraz w dzienniku elektronicznym. Artykuły o projekcie  zostaną  opublikowane na stronie internetowej Gminy Czernica, w gazecie „Wieści Ratowickie” i "Biuletynie Gminnym" Dodatkowo powstanie ulotka promocyjna, która zostanie rozdana wszystkim uczniom.

Nauczyciel matematyki, już w trakcie trwania projektu, będzie dodatkowo prowadził koło gier logiczno - matematycznych, na którym wykorzystamy m.in. gry zakupione w ramach tego projektu oraz pozostające w bibliotece szkolnej. Po zakończeniu projektu na kole będą pojawiały się elementy warsztatów w postaci zagadek w zamkniętych modułach.

Czas realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia projektu: 25.09.2017 r.
Termin zakończenia projektu:12.2017 r.

 1. Harmonogram działań:

Działanie

Kiedy?

Wrzesień 2015

Październik 2015

Listopad 2015

Grudzień 2015

Warsztaty dla uczniów dwie grupy 8 - osobowe

25.09. 2017r.

 

 

2.10.2017r.

9.10.2017r.

16.10.2017r.

23.10.2017r.

 

6.11.2016r.

13.11.2016r.

20.11.2016r.

27.11.2016 r.

4.12.2017r.

 

Warsztaty dla uczniów cztery grupy 8 - osobowe + 1 - 2 grupy rodziców

 

 

 

11.12.2017r.

Data dodania: 2017-09-01 22:20:25
Data edycji: 2020-10-10 20:50:11
Ilość wyświetleń: 1130
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej