Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

RODZINNE MATEMATYKOWANIE 2015 / 2016

RODZINNE MATEMATYKOWANIE 2015 / 2016

Rodzinne matematykowanie to blok 7 warsztatów dla dzieci i ich rodziców, których uwieńczeniem będzie wycieczka do parku nauki i techniki w Wałbrzychu - Explora Park. Warsztaty będą trwały około dwóch godzin i będą podzielone na dwie części. W części pierwszej organizator przewiduje co drugie zajęcia grę terenową  na zmianę z meczem matematycznym. W części drugiej poznanie ciekawych gier matematycznych oraz własnoręczne tworzenie gier do zabawy i nauki w domu.
Gra terenowa opierać się będzie o rywalizację drużyn, których zadaniem będzie odnalezienie, na podstawie mapy, stolików z zadaniami matematyczno - logicznymi oraz rozwiązanie jak największej ilości tych zadań w jak najkrótszym czasie.
Mecz matematyczny odbywać się będzie na zasadach "Dolnośląskich Meczy Matematycznych" Po  uprzednim przygotowaniu się, dwie drużyny będą na zmianę przedstawiać rozwiązanie jednego z 10 zadań albo odbijać je drużynie przeciwnej.
O wygranej w powyższych turniejach decydować będzie punktacja, a organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców i dyplomy za uczestnictwo.
W drugiej części dzieci wraz z rodzicami zapoznają się z następującymi grami: Brain Box Matematyka, Bingo Matematyczne, Digit, Transformacje, Matematyka na wesoło, IQ FIT, Pentomino, Kod Faraona, Szalone zakupy, Domino Mathable, Twarzą w twarz, Szalone zakupy, Transformacje, Memory  z tabliczką mnożenia, Petrus. Ponadto uczestnicy własnoręcznie stworzą gry wspomagające naukę matematyki, poznają wiele gier pomagających w nauce  wykorzystujących zwykłe karty lub kości do gry.
W ramach projektu zostanie przeprowadzone 12 zajęć pozalekcyjnych w postaci koła gier logiczno - matematycznych dla dzieci, na których będą mieli oni możliwość pograć w wyżej wymienione gry.

Wśród uczestników warsztatów będą uczniowie klas 4- 6 mieszkający na terenie Gminy Czernica. Wraz z dziećmi zaprosimy do zabawy ich rodziców.

Połączenie rozgrywek terenowych, rozwiązywania zadań i poznawania gier matematycznych pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć, oderwanie dzieci od szkolnych ławek, a przede wszystkim da poczucie, że zdobywanie wiedzy matematycznej nie musi kojarzyć się z nudnym wkuwaniem. Proponowany sposób nauki pozwoli na rozwijanie umiejętności matematycznych, a przede wszystkim logicznego myślenia  w sposób aktywny, przyjemny i nietypowy. Innowacyjny charakter ma też włączenie rodziców w bezpośrednią edukacje ich dzieci, co pozwoli na poznanie sposobów i możliwości pomocy pociechom.

Sposób realizacji zajęć jest przystępny i ciekawy, dlatego zachęci do uczestnictwa wiele dzieci i dorosłych. Sposób realizacji zajęć jest przystępny i ciekawy dlatego zachęci do uczestnictwa wiele dzieci i dorosłych.

Rezultaty naszych doświadczeń zostaną upowszechnione wśród wszystkich nauczycieli szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zachęcając ich do poszukiwania ciekawych form zajęć. Doświadczenia projektowe przedstawimy na spotkaniu z nauczycielami z  sąsiednich szkół. 

Promocja projektu odbywać się będzie poprzez  ogłoszenia na apelach szkolnych, na zebraniach z rodzicami uczniów. Przygotowany zostanie  plakat informacyjny, który zostanie  rozwieszony na terenie Gminy Czernica, oraz udostępniony na stronie internetowej szkoły, na profilu facebookowym Towarzystwa Przyjaciół Ratowic i Urzędu Gminy Czernica oraz w dzienniku elektronicznym. Artykuły o projekcie  zostaną  opublikowane na stronie internetowej Gminy Czernica, w gazecie „Wieści Ratowickie” i "Biuletynie Gminnym?" Dodatkowo powstanie ulotka promocyjna, która zostanie rozniesiona na terenie Gminy Czernica.

Kontynuacja projektu na pewno będzie odbywać się w szkole dla dzieci w postaci pozalekcyjnych zajęć o nazwie "Koło gier matematyczno - logicznych", ale nie tylko. W kwietniu, maju i czerwcu organizator przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ratowic planuje uruchomić grę wiejską na podobnych zasadach jak w części I warsztatów, ale teren zawodów zostanie rozszerzony do całej wsi Ratowice.

Głównym partnerem przy realizacji projektu będzie Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. Po stronie partnera pozostaną: projekt i wykonanie plakatu reklamowego oraz ulotki promocyjnej, projekt i wykonanie dyplomów dla uczestników, reklama projektu w Internecie i gazetach, stworzenie planu szkoły i boiska szkolnego  do gry terenowej.

Data dodania: 2015-09-01 21:50:35
Data edycji: 2020-10-10 20:41:20
Ilość wyświetleń: 1519
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej