Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

KALENDARZ 2018 / 2019

 
DATA NAZWA

3.09.2018 r.

poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

12.09.2018 r.

środa

Zebrania z rodzicami

12.10.2018 r.

piątek

Pasowanie na ucznia klasy I

2.11.2018 r.

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dyżur

7.11.2018 r.

środa

Konsultacje dla rodziców

11.11.2018 r.

100 - lecie Odzyzkania Niepodległości

19.12.2018 r.

środa

Zebrania i konsultacje dla rodziców

21.12.2018 r.

piątek

Jasełka i Wigilie klasowe
24 - 31.12.2018 r. Zimowa Przerwa Świąteczna

25.12.2018 r.

wtorek

I-szy Dzień Świąt Bożego Narodzenia

26.12.2018 r.

środa

II-gi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

1.01.2019 r.

wtorek

Nowy Rok

18.01.2019 r.

piątek

Wystawianie ocen śródrocznych

23.01.2019 r.

środa

Zebrania dla rodziców

28.01.2019 r. - 

8.02.2019 r.

Ferie zimowe

13.03.2019 r.

środa

Konsultacje dla rodziców

14.03.2019 r.

Dzień Patrona

15.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty - język polski, Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur

16.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka, Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur

17.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty - język obcy, Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur

18.04.2019 r. - 

23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.04.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur

30.04.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur

1.05.2019 r.

środa

Międzynarodowe Święto Pracy

2.05.2019 r.

czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur

3.05.2019 r.

sobota

Święto Konstytucji 3 Maja

8.05.2019 r.

środa

Zebrania i konsultacje dla rodziców 

25.05.2019 r.

sobota

Piknik Rodzinny

7.06.2019 r.

piątek

Wystawianie ocen końcoworocznych

21.06.2019 r.

piątek

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Data dodania: 2019-02-10 21:55:13
Data edycji: 2019-02-26 10:56:02
Ilość wyświetleń: 212
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button