Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym 22.03.2021 r. od godziny 14:00 pojawią się wyniki rekrutacji do przedszkola.

W/w listy umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeniowej w holu szkoły, wejście B.

 

Publikacja  list będzie się odbywać zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe: „Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.”

 

Dostęp alternatywny:

Informacji o przyjęciu lub nie przyjeciu dziecka do przedszkola udzielamy również drogą telefoniczną po weryfikacji danych osoby zainteresowanej i dziecka.

 

 

 

 

Data dodania: 2021-03-22 10:22:10
Data edycji: 2021-03-22 10:22:22
Ilość wyświetleń: 179
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej