Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

BAZA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach jest małą wiejską szkołą o niepowtarzalnym charakterze. Znajduje się ona w miejscowości liczącej ok 1000 mieszkańców, w której funkcjonuje Parafia Rzymskokatolicka, Zakład Gospodarki Komunalnej, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz kilka sklepów spożywczych. Szkoła w obecnej chwili mieści się w dwóch budynkach. Główny z nich, znajdujący się przy ulicy Wrocławskiej 36 jest zabytkowym, urokliwym budynkiem po dawnym klasztorze z dzwonnicą, który przeszedł gruntowny remont i został oddany do użytku w 2007 r. Posiada on 7 sal lekcyjnych, oddział przedszkolny, niewielką salę gimnastyczną, dwie szatnie wraz z toaletami, salę SI, sekretariat z wydzielonym gabinetem dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet głównej księgowej, 5 łazienek dla uczniów i 2 dla personelu, 1 łazienkę dla niepełnosprawnych oraz stołówkę. W poprzednim roku szkolnym przez wzgląd na reformę oświaty i tym samym zyskanie dwóch dodatkowych oddziałów (klasa VII i od następnego roku klasa VIII) dwa oddziały przedszkolne zostały przeniesione do drugiego budynku, gdzie po gruntownym remoncie powstały dwie sale przedszkolne z toaletami dla dzieci, stołówka z aneksem kuchennym, szatnia, dwie toalety dla dorosłych w tym dla niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze. Po wyprowadzce oddziałów przedszkolnych do drugiego budynku, szkoła w jej głównej siedzibie zyskała dwie nowe duże sale lekcyjne, z których w jednej powstała piękna sala przyrodnicza, a w drugiej sala humanistyczna. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Szkoły Przyszłości” szkoła zyskała nowoczesne wyposażenie w pomoce dydaktyczne do sal: matematycznej, przyrodniczej, językowej oraz SI. Nauka zatem odbywa się w przestronnych, jasnych salach, wyposażonych w nowoczesne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej na 10 stanowisk, ze stałym dostępem do internetu, rzutnikiem, laptopem. Ze względu na liczebność klas lekcje informatyki i zajęć komputerowych są dzielone na grupy, co utrudnia ułożenie planu lekcji. Dodatkowo sprzęt komputerowy, znajdujący się w tej sali, wymaga unowocześnienia lub wymiany niektórych podzespołów. W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” klasa zostanie wyposażona w interaktywny monitor, co unowocześni prowadzone w niej lekcje.

Uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażoną salę gimnastyczną, jednak jej metraż daleko odbiega od potrzeb szkoły. W pogodne dni lekcje w-f mogą odbywać się na wielofunkcyjnym boisku szkolnym, którym szkoła dysponuje.

Nauka w szkole odbywa się jednozmianowo, co jest jej dużym atutem. Od roku szkolnego 2018/2019 w szkole pojawi się jeszcze jeden oddział (klasa VIII), dla którego będzie brakowało sali lekcyjnej z tego powodu planuję przeprowadzenie remontu jadalni głównego budynku i przystosowanie jej jako sali lekcyjnej.

Ze względu na warunki lokalowe, główny budynek szkoły nie posiada szatni. Szafki dla uczniów usytuowane są na korytarzu szkolnym, co zmniejsza jego powierzchnię i tym samym przepustowość podczas przechodzenia uczniów z klasy do klasy.

Główny budynek szkoły jest położony przy pięknej alei lip. Wokół niego znajduje się zadbany ogródek z chodnikiem, plac zabaw z urządzeniami jordanowskimi oraz wielofunkcyjne boisko. Mankamentem jest brak parkingu przy szkole. Ponieważ uczą się tu uczniowie z różnych miejscowości, codziennie rano przy wąskiej ulicy przy szkole ustawia się sznur aut, co zmniejsza bezpieczeństwo w tej strefie.

Drugi z budynków, mieszczący się przy tej samej ulicy, posiada swój parking oraz niewielki plac zabaw dla dzieci.

Data dodania: 2018-09-02 20:18:50
Data edycji: 2020-02-27 23:02:19
Ilość wyświetleń: 784
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej