Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja i wizja szkoły

 

 Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która:

 • kształci i wychowuje uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych,
 • wychowuje w dobie patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, szacunku dla symboli, barw narodowych, tradycji i zwyczajów.
 • kształci uczniów myślących logicznie, kreatywnych,
 • kształci uczniów uczących się przez całe życie, umiejących wyszukiwać potrzebne informacje,
 • rozwija uczniów intelektualnie, fizycznie i moralnie,
 • naucza przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 • opiera współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa,
 • stwarza możliwości ciągłego rozwoju uczniom i nauczycielom,
 • stwarza warunki rozwoju kompetencji cyfrowych,
 • stwarza warunki nauczania innowacyjnego i eksperymentalnego,
 • jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,
 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Wizja szkoły

Pragniemy, aby w naszej szkole:

 • panowała przyjazna atmosfera, oparta na kulturze osobistej naszych uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • uczniowie respektowali prawa szkolne, a także nauczyli się szacunku dla historii, tradycji i kultury,
 • uczniowie nieśli bezinteresowną pomoc swoim koleżankom i kolegom, a także innym potrzebującym,
 • rodzice aktywnie uczestniczyli w procesie wychowania dzieci oraz współpracowali i wspierali nauczycieli w pracy, pomagali rozwiązywać szkolne problemy,
 • spełnione były wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny,
 • pracownicy, uczniowie i rodzice dbali o jej estetykę,
 • nauczyciele stale podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności, poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i w ten sposób gwarantowali wysoki poziom kształcenia,
 • nauczyciele cieszyli się autorytetem, dzięki swej sprawiedliwości, kompetencji i konsekwencji,
 • nauczyciele wspierali uczniów w ich rozwoju fizycznym oraz intelektualnym,
 • stale podwyższano jakość pracy poprzez analizę potrzeb i oczekiwań rodziców oraz wprowadzanie zmian jakościowych na jej podstawie,
 • uczniowie mieli gwarancje osiągnięcia standardów edukacyjnych,
 • promowano jej osiągnięcia w środowisku lokalnym i działano na jego rzecz,
 • pozyskiwano środki i sojuszników działań mających na celu rozwijanie oferty edukacyjnej,
 • edukacja przebiegała w dobrze wyposażonych, zmodernizowanych salach lekcyjnych,
 • edukacja przebiegała z wykorzystaniem technologii informatycznych, a uczniowie i nauczyciele korzystali z różnych źródeł informacji,
 • funkcjonował łatwy dostęp do informacji, a przepływ informacji był efektywny,
 • każdy uczeń miał szansę osiągać sukcesy edukacyjne,
 • nauczyciele rozpoznawali indywidualne potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów oraz indywidualizowali na tej podstawie proces kształcenia,
 • organizowane były zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, a także atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne promujące szkołę,
 • uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w konkursach w zależności od uzdolnień,
 • organizowane były spotkania z ciekawymi ludźmi w celu poznawania różnych zawodów oraz miejsc na świecie,
 • uczniowie mieli zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki, terapeuty integracji sensorycznej oraz w miarę potrzeb nauczycieli wspomagających,
 • uczniowie byli wrażliwi na otaczający nas świat, mieli bliski kontakt z przyrodą, kulturą i sztuką,
 • dyrektor wspierał nauczycieli w ich pracy, doceniał zaangażowanie, sprawnie rozwiązywał konflikty i organizował pracę szkoły.
Data dodania: 2020-01-01 18:19:44
Data edycji: 2020-03-02 18:20:06
Ilość wyświetleń: 716
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej