Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

MODEL UCZNIA I ABSOWENTA

MODEL UCZNIA I ABSOWENTA

Model ucznia i absolwenta

Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach będzie:

 • sumiennie i rzetelnie wypełniał obowiązki szkolne,
 • rozwijał swoje zainteresowania, starał się poszerzać wiedzę i umiejętności,
 • szanował tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,
 • strzegł honoru szkoły,
 • stawiał dobro innych ponad własne,
 • rozwijał i stosował zasady dobrych obyczajów,
 • preferował zdrowy styl życia, wolny od nałogów,
 • społecznie aktywny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
 • okazywał szacunek dla odmiennych poglądów,
 • przestrzegał zasad moralnych i etycznych.

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach będzie:

 • odróżniał dobro od zła,
 • wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
 • wyposażony w wiedzę na temat otaczającego go świata i umiejętność jej wykorzystywania w codziennym życiu,
 • sprawnie zdobywał potrzebną mu wiedzę z różnych źródeł informacji,
 • odpowiedzialny za siebie i innych,
 • potrafił przewidywać konsekwencje swoich działań,
 • potrafił wyrażać własne zdanie szanując przy tym zdanie innych,
 • wyznaczał sobie cele i dążył do ich realizacji,
 • aktywnie działał dla dobra społecznego,
 • wrażliwy na potrzeby innych ludzi, uczciwy i prawdomówny,
 • przestrzegał zasady dobrego zachowania w codziennym życiu,
 • miał poczucie własnej wartości, znał swoje słabe i mocne strony,
 • miał poczucie przynależności do najbliższego środowiska oraz ojczyzny,
 • przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • potrafił współpracować w grupie,
 • dbał o swój wygląd i higienę osobistą.
Data dodania: 2020-01-01 18:20:24
Data edycji: 2020-09-14 19:10:56
Ilość wyświetleń: 749
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej