Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

PATRON SZKOŁY

PATRON SZKOŁY
PROCEDURA NADANIA SZKOLE IMIENIA – historia podjętych działań

1. Poszukiwanie patrona

 • Potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości, oparcia swoich działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania, skłoniły Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców  i Samorząd Uczniowski do podjęcia działań zmierzających do wyboru patrona Szkoły Podstawowej   w Ratowicach.
 • Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej we wrześniu  2015 r. został złożony wniosek, by wystąpić o nadanie szkole imienia. Wniosek zyskał poparcie Rady Pedagogicznej. Pani dyrektor Beata Jagielska zobowiązała się do sprawdzenia przepisów związanych z nadaniem szkole imienia.

2. Pierwsze działania

 • Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 9 grudnia 2015 r. powołano zespół zadaniowy, który miał napisać wstępny projekt i harmonogram działań. W zespole znaleźli się: dyrektor szkoły, Izabela Sztela, Anna Świtkowska, Agata Brożek, Małgorzata Haczkowska, Elżbieta Marszałek, Sylwia Kopczyk, Grzegorz Jarząbek, Marlena Rybicka, Katarzyna Harań, Dorota Pelc. Przyjęto procedurę, która uwzględnia poparcie wniosku Rady Pedagogicznej przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 • Przedstawienie uczniom i rodzicom wniosku Rady Pedagogicznej: Wniosek Rady Pedagogicznej został przedstawiony rodzicom podczas grudniowych zebrań, a uczniom podczas apeli i godzin wychowawczych.
 • Uzyskanie poparcia przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców zostały zapoznane ze wstępnym projektem działań i udzieliły poparcia dla wniosku Rady Pedagogicznej o nadanie szkole imienia.

3. Projekt „Poszukujemy autorytetów”

 • Wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat: „Kto może być patronem naszej szkoły? Poszukujemy autorytetów”. Odbyły się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły.
 • Uczniowie przygotowali pisemnie swoje propozycje wraz z uzasadnieniem, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogli zgłaszać swoje propozycje na przygotowaną wcześniej listę wyłożoną w pokoju nauczycielskim. Rodzice i społeczność lokalna zgłaszali swoje kandydatury do wychowawców i na adres szkoły.
 • Zgodnie z wolą społeczności szkolnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły, kandydatami na Patrona Szkoły Podstawowej w Ratowicach,  zostali:

1. JANUSZ KORCZAK

2. POLSCY NOBLIŚCI

3, ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

4, KRESOWIACY

5. KS. JERZY POPIEŁUSZKO

6. DZIECI PUŹNIK

 • W celu przybliżenia całej społeczności szkolnej sylwetek kandydatów na patrona, podjęto następujące zadania do realizacji do 10 marca 2016:
  • zespół koordynujący przygotował na szkolnym korytarzu wystawę prezentującą wybranych kandydatów;
  • nauczyciele wraz z uczniami przedstawiają sylwetki kandydatów podczas lekcji historii, języka polskiego, godzin wychowawczych;
  • uczniowie pod opieką wychowawców przygotowują plakaty informacyjne i gazetki w salach;
  • zorganizowano konkurs na plakat poświecony kandydatom na patrona;

4. Głosowanie

 • Podstawę prawną i harmonogram działań można przeczytać tutaj.
 • Od 16 marca do 1 kwietnia odbywało się głosowanie rodziców, uczniów i nauczycieli mające na celu wyłonienie patrona szkoły. W sumie zagłosowało 166 osób. Wyniki głosowania wyglądają następująco: 

Janusz Korczak - 93 głosy

Ks. Jerzy Popiełuszko - 26 głosów

Dzieci Puźnik - 21 głosów

Żołnierze Wyklęci - 14 głosów

Polscy Nobliści - 8 głosów

Kresowiacy - 4 głosy

Data dodania: 2019-01-11 20:30:30
Data edycji: 2020-02-27 23:01:18
Ilość wyświetleń: 932
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej