Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

       

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ratowicach informuje, że od 04.03.2019r. do 15.03.2019r. przeprowadzony będzie  nabór:

dzieci urodzonych w latach 2014 - 2016 tj.: 5-letnich, 3-letnich, 4-letnich oraz

- dzieci urodzonych w roku 2013 tj.: dzieci sześcioletnich 

do oddziałów przedszkolnych.

 

          Rekrutacja przeprowadzona bedzie zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Czernica z dn. 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe informacje  o terminach i trybie naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji będą  dostępne od 18.02 2019 r. sekretariacie szkoły oraz w dokumentach do pobrania zakładce Rekrutacja 2019/2020.

 

           Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z kompletem oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów należy złożyć w terminie rekrutacji w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00. Składając dokumenty należy przedstawić do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka i dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL

 

          Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w roku 2018/2019, którzy wyrażają wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego, wypełniają do 28.02.2019 r. "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019/2020", którą można pobrać poniżej lub u wychowawców grup.

Data dodania: 2019-02-10 22:42:03
Data edycji: 2019-03-01 08:46:44
Ilość wyświetleń: 301
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button